jme: Cleanup PM operations after using new PM API
authorGuo-Fu Tseng <cooldavid@cooldavid.org>
Tue, 28 Jun 2011 04:49:36 +0000 (12:49 +0800)
committerGuo-Fu Tseng <cooldavid@cooldavid.org>
Tue, 28 Jun 2011 11:29:33 +0000 (19:29 +0800)
1. Using enum name instead of numeric value.
2. device_set_wakeup_enable expect bool argument
   adding !!() to the argument to be passed.
3. Remove non-jme-hardware related operations from
   jme_clear_pm()
4. Reuse jme_clear_pm() in jme_resume() and jme_powersave_phy()

jme.c
jme.h

diff --git a/jme.c b/jme.c
index 2ce93393320cec4de6d991c39fe40ddabcc930a1..6b2a5e744255241a572e66b6b8b1298d430894d1 100644 (file)
--- a/jme.c
+++ b/jme.c
@@ -271,9 +271,7 @@ jme_reset_mac_processor(struct jme_adapter *jme)
 static inline void
 jme_clear_pm(struct jme_adapter *jme)
 {
-       jwrite32(jme, JME_PMCS, 0xFFFF0000 | jme->reg_pmcs);
-       pci_set_power_state(jme->pdev, PCI_D0);
-       device_set_wakeup_enable(&jme->pdev->dev, false);
+       jwrite32(jme, JME_PMCS, PMCS_STMASK | jme->reg_pmcs);
 }
 
 static int
@@ -1817,11 +1815,9 @@ jme_powersave_phy(struct jme_adapter *jme)
 {
        if (jme->reg_pmcs) {
                jme_set_100m_half(jme);
-
                if (jme->reg_pmcs & (PMCS_LFEN | PMCS_LREN))
                        jme_wait_link(jme);
-
-               jwrite32(jme, JME_PMCS, jme->reg_pmcs);
+               jme_clear_pm(jme);
        } else {
                jme_phy_off(jme);
        }
@@ -2529,8 +2525,7 @@ jme_set_wol(struct net_device *netdev,
                jme->reg_pmcs |= PMCS_MFEN;
 
        jwrite32(jme, JME_PMCS, jme->reg_pmcs);
-
-       device_set_wakeup_enable(&jme->pdev->dev, jme->reg_pmcs);
+       device_set_wakeup_enable(&jme->pdev->dev, !!(jme->reg_pmcs));
 
        return 0;
 }
@@ -3058,6 +3053,9 @@ jme_init_one(struct pci_dev *pdev,
        jme->mii_if.mdio_write = jme_mdio_write;
 
        jme_clear_pm(jme);
+       pci_set_power_state(jme->pdev, PCI_D0);
+       device_set_wakeup_enable(&pdev->dev, true);
+
        jme_set_phyfifo_5level(jme);
        jme->pcirev = pdev->revision;
        if (!jme->fpgaver)
@@ -3136,7 +3134,8 @@ jme_shutdown(struct pci_dev *pdev)
 }
 
 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
-static int jme_suspend(struct device *dev)
+static int
+jme_suspend(struct device *dev)
 {
        struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
        struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
@@ -3175,14 +3174,14 @@ static int jme_suspend(struct device *dev)
        return 0;
 }
 
-static int jme_resume(struct device *dev)
+static int
+jme_resume(struct device *dev)
 {
        struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
        struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
        struct jme_adapter *jme = netdev_priv(netdev);
 
-       jwrite32(jme, JME_PMCS, 0xFFFF0000 | jme->reg_pmcs);
-
+       jme_clear_pm(jme);
        jme_phy_on(jme);
        if (test_bit(JME_FLAG_SSET, &jme->flags))
                jme_set_settings(netdev, &jme->old_ecmd);
diff --git a/jme.h b/jme.h
index 0d5da06489d88a3682f1fae443ae71c227beb81b..1481a62a1f363c1cef2aca41a18e651407848c60 100644 (file)
--- a/jme.h
+++ b/jme.h
@@ -852,6 +852,7 @@ enum jme_ghc_txmac_clk {
  * Power management control and status register
  */
 enum jme_pmcs_bit_masks {
+       PMCS_STMASK     = 0xFFFF0000,
        PMCS_WF7DET     = 0x80000000,
        PMCS_WF6DET     = 0x40000000,
        PMCS_WF5DET     = 0x20000000,
@@ -863,6 +864,7 @@ enum jme_pmcs_bit_masks {
        PMCS_LFDET      = 0x00040000,
        PMCS_LRDET      = 0x00020000,
        PMCS_MFDET      = 0x00010000,
+       PMCS_ENMASK     = 0x0000FFFF,
        PMCS_WF7EN      = 0x00008000,
        PMCS_WF6EN      = 0x00004000,
        PMCS_WF5EN      = 0x00002000,